Kabliranje mreža
Telekomunikacijske mreže su žila kucavica suvremenog poslovanja, a kabeli važan dio cjelokupne mreže.
Jedna od glavnih stručnosti Supraneta je izvođenje telekomunikacijskih mreža. Izvodimo kabliranje svih tipova mreža: računalne (LAN, MAN, WAN), telefonske (VOIP), mreže za IP video nadzor i kontrolu pristupa, WLAN bežične mreže i druge specijalizirane namjenske mreže. Imamo veliko iskustvo u izvođenju javno pristupnih širokopojasnih mreža koje izvodimo tehnologijom upuhivanja svjetlovodnih kabela. Za Hrvatske telekomunikacijske operatere položili smo više od 2000 kilometara svjetlovoda kroz DTK infrastrukturu.

S više od 25 certificiranih instalatera u mogućnosti smo izvesti sve poslove na instalaciji mreža. Svi naši instalateri posjeduju certifikate kojim potvrđuju svoju stručnost u izvođenju mreža na bakrenim i svjetlovodnim tehnologijama kao i znanje o trenutno važećim međunarodnim, europskim normama i standardima iz tog područja. To nam omogućuje da našim korisnicima ponudimo 25 godišnje jamstvo na mreže koje izvedemo.

Svake dvije godine instalateri obnavljaju svoj certifikat čime dokazuju da neprestano usvajaju nova znanja i da su upoznati sa novim tehnologijama na području kabliranja. Instalateri su osposobljeni i za korištenje specijaliziranih uređaja kao što su uređaji za mjerenje telekomunikacijskih veza i uređaji za varenje svjetlovodnih niti.

Posjedujemo najmoderniji alat i uređaje za polaganje, spajanje, konektiranje i testiranje svih vrsta prijenosnih medija uključujući bakrene, svjetlovodne, koaksijalne, signalne i druge kabele. Uz opremu za kabliranje telekomunikacijskih mreža unutar objekata posjedujemo i uređaje za polaganje podzemnih kabela, upuhivanje kabela u cijevi u DTK kanalizaciji i montažu samonosivih kabela.

Izazovi koje su pred nas donijeli specifični zahtjevi na instalacijama kompleksnih novih i rekonstrukcijama postojećih kampus mreža te na izgradnji magistralnih i pristupnih, gradskih i međugradskih svjetlovodnih veza omogućili su nam da razvijemo posebne vještine kojima se dodatno izdvajamo od konkurencije:
  • Preseljenje komunikacijskih čvorova
  • Uređenje DTK infrastrukture
  • Kalibracija DTK infrastukture