TIMgis
TIMgis (telecommunication infrastructure manager) je WEB GIS programsko rješenje za upravljanje i analizu telekomunikacijske infrastrukture.
TIMgis korisnicima omogućuje grafički i tabelarni prikaz položaja svakog elementa, dok niz analiza i izvještaja omogućava brzo donošenje odluka u svrhu iskorištavanja i proširivanja postojećih kapaciteta.

Programsko rješenje omogućava pregled opisnih i prostornih podataka za sve pasivne elemente telekomunikacijske infrastrukture izvan i unutar objekata.

 • Izvan objekta
  • Zdenci (rasklop zdenca s položajem i vrstama uvodnih ploča)
  • Spojnice
  • Cijevi
 • Unutar objekta
  • Ormari
  • Prespojni ormarići
  • Prespojni paneli
  • Kabelske kanalice
  • Priključna mjesta
  Za svaki kabel moguće je vidjeti njegove krajnje točke, otvoriti ormare/spojnice u kojima je spojen, prikazati ga na karti, vidjeti u kojim zdencima se nalaze viškovi kabela. Unutar tabelarnog prikaza na brz i jednostavan način korisnik može pregledati niti svjetlovodnih kabela te isto tako vidjeti njihove krajeve i locirati ih na mapi.

  Sam sustav razvrstava kabele u nekoliko razina;
  • Campus backbone
   • Fizički kabeli
   • Logički kabeli
  • Building backbone
  • Horizontal cabeling
  TIMgis nudi nekoliko analiza od kojih ističemo:
  • Popis kabela u nekoliko razina
  • Lociranje puknuća kabela
  • Traženje najpovoljnije veze između dviju lokacija
  • Tematski prikaz infrastrukture ovisno o popunjenim kapacitetima
  Kontinuiranim ulaganjem u ljude, logistiku i razvoj TIMgis-a, sadašnjim, ali i budućim korisnicima Supranet osigurava brže i jednostavnije održavanje telekomunikacijske infrastrukture.

  Uspješnom primjenom sustava u nekoliko velikih tvrtki u Hrvatskoj dokazali smo intelektualnu i financijsku isplativost vizije i inicijalne ideje ovog projekta.
  TIMgis

  TIMgis

  TIMgis

  TIMgis

  TIMgis