Odlomak1
Realizacijom niza magistralnih infrastrukturnih projekata za potrebe pružatelja telekomunikacijskih usluga izveli smo kompletna WAN riješena na području cijele Hrvatske. Izvođenjem infrastrukturnih radova na izgradnji okosnih i pristupnih mreža te niza poveznica među objektima unutar poslovnih i industrijskih krugova stvorili smo MAN područja unutar više Hrvatskih dradova te nekolicini gradova u regiji. Kroz realizirane projekte je položeno, povučeno, upuhano, spojeno i premjereno je više od 2000km optičkih kabela.